Våre tjenester

Våre tjenester kjennetegnes av:

-sosial innovasjon og nytenkning

-rimelige priser uten overraskende tillegg
-medvirkning og involvering
-bærekraft og miljøfokus
-menighetstilknytning

 

Vår Visjon er:

Livet Lever -

Det handler om å formidle de unike livshistoriene på verdig vis,

og å løfte frem livets, og håpets muligheter.