Våre prispakker

Hva en gravferd koster vil avhenge mye av hvilke valg familien gjør. Fra vår side vil vi komme med veiledning og alternative forslag, for å finne fram til de gode løsningene i hvert enkelt tilfelle. Det er mange muligheter ved hvert punkt til å både tenke enklere og evt kutte, og til å gå for en mer påkostet variant. Blomsterdekorasjoner kan gjøres helt enkle eller droppes, annonsering kan sløyfes eller kun legges ut på nett, kirkenes salmebok kan erstatte programmet, solister kan sløyfes, osv.

Viktigst for oss at alt dette avklares på forhånd så ingen ubehagelige overraskelser dukker opp i etterkant.

Vi har satt opp tre prisalternativ å ha som utgangspunkt for planleggingen.

 

NAV har en behovsprøvet Gravferdsstønad på 25.377 kr, og vi bistår med søknad om denne støtten når det er aktuelt.

 

For gravferder som skal skje i all enkelthet og uten seremoni, har vi laget et alternativ vi kaller

I stillhet. Her er de fleste utgiftsposter og tjenester tatt ut eller lagt på et minimum,

og prisen vil da ligge på 13.200 kr.

Pakker Enkel Ordinær Påkostet
Hoved
Kiste 5000 7000 24000
Svøp inkl i kiste, teppesett - - -
Annonsering (nett 500, papir 2200) 2200 2200 2200
Program & kort 900 1100 2200
Dekorasjon av kirken, lys,stativer etc 700 900 1200
Utstyrsbil (frakt av utstyr) (kr 800/900) 800 800 800
Kistedekorasjon 3000 3000 3000
Administrasjon 1500 1500 1500
Assistanse ved syning (dag 1000 / kveld 1300 / helg 1500) - - 1500
Meldinger til offentlige instanser 700 700 700
Transport
Frakt kiste til seremonisted sone 1 og 2 2500 2500 2500
Bårebil m sjåfør (fra seremoni til grav eller krematorium) 2500 2500 2500
Seremonien
Orgelspill/preludering (gratis i Drammen) 350 350 350
Musikkinnslag (fra 1500-2000) - 1500 2000
Personell
Stell og nedlegging i kiste (dag 1000/kveld 1300/helg 1500) 1000 1000 1000
Assistanse ved seremoni 3000 3000 3000
Henting i hjem/institusjon (dag 2500 / kveld 2800 / helg 3100) 2500 2500 2500
Byråets honorar 3000 3300 3600
Total pris