Transport av båren

Ferden mot graven, som ordet Gravferd stammer fra,

dekker i virkeligheten flere, ulike etapper frem mot det endelige farvel ved gravkanten.

Oppdraget vårt inkluderer kjøring fra hjem eller institusjon,

så transport på avskjedsdagen til seremonistedet,

og så den aller siste etappen, enten til kirkegård eller krematorium.

 

Ut av kirken eller kapellet bæres kisten av seks personer med kjærlige hender,

og likeså det siste stykket vei på kirkegården frem til gravstedet.

Dette bærestykket er ikke minst følelsesmessig tungt,

så det er greit å tenke godt igjennom hvilke seks pårørende som klarer

og er klare for denne oppgaven.