Syning

Kommer dødsfallet brått eller dramatisk kan det gi god hjelp

å få se den døde en siste gang ved nedlegging i kisten.

Sammen med helsepersonell og/eller ved enkel tilrettelegging fra vår side,

kan en vond terskel likevel bli overkommelig,

og i ettertid faktisk gi trøst og hjelp i sorgbearbeidelsen.

Vi kan veilede og lage gode rammer for denne siste etappen i et livsløp.

Der det er aktuelt at barn også er med på denne stunden, legger vi vekt på forberedelse

og trygg deltagelse. Åpenhet og undring sammen, er generelt en klok tilnærming

til livets vanskelige utfordringer, er vår erfaring.