Stell av den døde

En aller siste tjeneste for ens nærmeste

kan være å delta ved stell etter dødsfallet og nedlegging i kisten. 

Det kan handle om klær av affeksjonsverdi som ønskes på eller andre egnede gjenstander som ønskes nedlagt sammen med den avdøde, som bilder, hilsninger, tegninger, en blomst el lignende.

Gravferdsloven har klare retningslinjer for at dette må være i nedbrytbare materialer.

 

I de aller fleste tilfeller utføres disse oppgavene i stillhet og uten medvirkning fra pårørende.