Skikk og bruk ved seremoni

Barns sorg 
Forsøk å legge godt tilrette for barns deltagelse i det som skjer ved og etter et dødsfall.

Det å kjenne seg inkludert kan gjøre den store forskjellen.

Spør dem og la dem spørre. Forklar hva som skjer og skal skje.  

Forberedelse er alt. Gi dem mulighet til å bidra med det de kan og vil. La dem tegne, skrive kort, plukke blomster, legge blomster på kisten eller noe symbolsk ned i den, synge el lese dikt, tenne et lys i globen i kirken før seremonien, dele ut program, - hva som helst av disse små tingene som kan passe akkurat for dem.

Og husk, det er ingen fasit på hvordan man burde sørge eller uttrykke sorg.
 

Fremmøte    

Gjør avtale med oss om passende tidspunkt. Man bør legge inn god tid til å se over kiste og kranser, la barna bli vant til rommet, evt ta litt bilder som minne fra dagen om ønskelig.

 

Antrekk    

bør være respektfullt og pent, men ikke nødvendigvis sort.

 

Kransepålegging 
og evt hilsninger avklares og godkjennes av familien og avtales med prest/den som forretter.

Dette gjelder også hilsninger, som bør holdes korte. Gjør også avtale med prest eller oss om lesing av sløyfer.


Blomster el donasjon        

Ønske om mulighet for deltagende til å gi pengegaver til en organisasjon el institusjon

kan oppleves svært meningsfullt og trøstende. 
Dette avklares med oss så vi kan tilrettelegge på beste måte.