Planlegge seremoni

Enten det nå blir aktuelt med begravelse (der kisten følges ut til graven)

eller bisettelse (seremoni i forbindelse med kremasjon),

kalles oppsettet for en slik avskjedshandling i kirke eller kapell

Ordning for Gravferd
Denne er bygget opp av følgende elementer:
Inngangspreludier fra orgelet (15 min før hvis ønskelig)
Klokkeringing
Preludium/Inngangsmusikk
Salme
Minneord og blomsterhilsninger
(pårørende kan også selv si noen ord ved kisten)
(Musikkinnslag)
Tekstlesninger fra Bibelen
Salme
Gravferdstale og bønn
v/ presten
Salme
Postludium/utgangsmusikk
mens kisten bæres ut av kirken

Skogens egen  katedral...