Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder John Fredrik Skaane ved Kirkelig Begravelsesbyrå er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Dette er kun for å kunne levere tjenester om avtalt med sluttbruker. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkaplser med mindre annet er spesifisert.
Selskapet kan også bruke innsamlet Data om kirkeligbegravelsbyra.no-kunder til markedsføringsformål. Selskapet kan blant annet bruke informasjon du oppgir for å kunne kontakte deg til å diskutere din interesse for kirkeligbegravelsesbyra.no, samt sende deg informasjon om Selskapet og dets partnere. 

 

Hva er det rettslige grunnlaget?
For å kunne ta kontakt med forbruker og svare på henvendelser/ spørsmål, og 
for å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.

 

Hvilke personopplysninger behandles? 
Denne nettsiden bruker kontaktskjema - og samler inn data via denne.
Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Hvor hentes opplysningene fra? 
Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden. 
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
Kirkelig Begravelsesbyrå bruker faste informasjonskapsler til å identifisere nettlesere som tidligere har besøkt Selskapets nettsider, og disse kan kun Selskapet lese og bruke. Når du kjøper Tjenesten eller gir Selskapet dine personlige opplysninger, tildeles du en unik identifikator. Denne unike identifikatoren er knyttet til en fast informasjonskapsel som Selskapet lagrer i nettleseren din. Selskapet er spesielt forsiktig med sikkerheten og konfidensialiteten til informasjonen som lagres i faste informasjonskapsler, og Selskapet lagrer for eksempel ikke passord i faste informasjonskapsler. Dersom du deaktiverer nettleserens evne til å godta informasjonskapsler, vil du kunne navigere Selskapets nettsider men ikke benytte deg av Tjenesten.
Informasjonskapsler som brukes på nettsiden er Kontakt oss - skjema.

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter? 
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsider, og kirkeligbagravelsesbyra.no er ikke ansvarlig for informasjonspraksis eller innhold på slike andre nettsider. Selskapet oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringene for andre nettsider for å forstå deres informasjonspraksis.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 
Personopplysningene lagres via Getynetplattformen i vårt CMS system. Vi sletter brukeropplysninger fra systemet når et kundeforhold er avsluttet.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene Kirkeligbegravelsesbyra.no behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Kirkelig Begravelsesbyrå kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med  oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Kirkelig Begravelsesbyrå
Dersom du mener at Kirkelig Begravelsesbyra behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.


Hvordan sikres opplysningene?
Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, Dcode Websolutions AS. De har egne rutiner for dette.

 

Kontaktinformasjon. 
Kontakt oss på: www.kirkeligbegravelsesbyra.no eller via mail post@kirkeligbegravelsesbyra.no,

eller på tlf 32 89 05 45, kontaktperson John Fredrik Skaane