Oppfølging i lokal menighet

Du går nå inn i sorgens landskap,
Og en sorgprosess kan ta lang tid.
Vi kan sette deg i kontakt med din lokale menighet

for samtaler med og oppfølging fra prest eller diakon på veien som ligger foran.

Dette er en gratis tjeneste alle menigheter tilbyr.

 

Vi vil minne deg på at du ikke er alene.

Menighetene i nærheten av deg har ulike tilbud som for eksempel sorggrupper, eldretreff, kulturaktivitet og korvirksomhet. Alle aktiviteter kjennetegnes av stor hjertevarme, lav terskel og høy trivselsfaktor!

Her kan du sjekke ut menighetens tilbud og arrangementer der du bor:

finn din menighet