Litteratur

Alt går litt lagsommere og livsstøyen stilner litt for den som har fulgt noen til graven.

De store spørsmålene melder seg kanskje, og tankene kverner.

God litteratur som tematiserer "livet, døden og kjærligeten"  kan gi påfyll, trøst og håp.

Vi har mye bra stående i lokalene våre ved Strømsø kirke, og låner gjerne ut når tiden er moden.