Blogg

På vår blogg legges det ut små, lettleste artikler

som på ulikt vis belyser temaer knyttet til sorg, gravferd og byråets tjenester.

Det kan dreie seg om økonomi og utgifter, deltagelse og personlige avskjeder,

sorgprosess og -reaksjoner, tips og huskelister, valg og prioriteringer, informasjon og kunnskap om sorg- og begravelsesarbeid, innovasjon og nytenkning i bansjen, rettigheter og gravferdslov,

en aktiv folkekirke i samfunns- og næringsliv, livet, døden og kjærligheten!

Når livet og erfaringene kommer i berøring med de eksistensielle spørsmålene

og de dypeste overbevisningene våre, aktiveres, engasjeres, modnes og vokser vi som mennesker.

En liten oppsummerende betrakting

som igrunn passer like godt både imøte med livet som imøte med døden:

Maybe the little things are actually the big things...