Lenker

Her finner du mye aktuelt stoff som utdyper mer av våre tjenester og filosofi:

 

 

Nyskapende samarbeid med Lier vgs

 

Vårt Land oppslag ved oppstart

 

 

Etiske retningslinjer

 

 

 

Finn ut hvilke tilbud som finnes i din menighet

Klikk her

 

Kirkens SOS er en gratis og døgnåpen samtaletjeneste

Klikk Her

 

Kirkens Gravferdsrituale med Bibeltekster finner du i sin helhet her

Klikk Her

 

Gravferdspriser fra Drammen Kirkelige Fellesråd som kan tilkomme byråenes tjenester

Klikk Her

 

Kirkeloven kan belyse aktuelle problemstillinger

Klikk Her