Hvem sørger for gravferden?

Nærmeste pårørende (ektefelle eller samboer med samme bopel adresse siste 3 år)

og så i rett linje nedover; barn og barnebarn,

er de som bestemmer om det skal være seremoni, hvordan den skal foregå,

hvor gravstedet skal være, osv.
Men flere hoder tenker som kjent ofte bedre enn ett,

og vi anbefaler å legge stort vinn på å få til et godt samarbeid

i familien rundt disse spørsmålene.

La flere få komme til orde, forsøk å se ting fra flere sider,

og minn hverandre på hva som trolig ville vært avdødes anbefaling og ønske.

Det er livet som er levd denne avskjeden skal handle om.