Hva må pårørende ta tak i?

Begravelse eller kremasjon
Avskjedsritualet en velger skal skje innen 10 dager etter dødsfallet. 
Ved kremasjon må det enten fremlegges en erklæring fra avdøde eller en bekreftelse

fra den som sørger for gravferden på at dette ikke er i strid med avdødes overbevisning.


Begravelse    avsluttes ved graven. Kisten bæres ut av kirken og bæres el kjøres til graven.

Der skjer jordpåkastelsen på kisten, et enkelt salmevers synges, kisten senkes og kirkeklokkene ringer til slutt.
Bisettelse    avsluttes enten med jordpåkastelse på kisten inne, el senking av kisten (i gravkapell). Ellers bæres kisten ut til bårebilen og kjøres til krematorium. 
 

Skifte

Skifteretten skal ha beskjed om et dødsfall innen  60 dager i etterkant.

Slik avklares den dødes gjeld. Vi innhenter opplysninger fra dere til denne meldingen.
Det utstedes så en attest som bekrefter om boet skal deles opp eller ikke, 
og den gir også tilgang til bankkonti og annet som kan være sperret etter dødsfallet.
Hvis avdøde hadde barn i tidligere ekteskap, må disse samtykke i at boet skal forbli uskiftet (ektefelles rett til å utsette skiftet, og i mellomtiden beholde dødsboet til fri rådighet). 
Hvis det ikke er barn i ekteskapet, men kun foreldre, 
deres barn og barnebarn, arver ektefellen halvparten av dødsboet. 
Ved vanskeligheter med å gjøre skiftet privat, kan det gjøres offentlig med skifterett

og gjerne advokat. Salær og rettsgebyr utgjør ofte en stor utgiftspost for dødsboet i slike tilfeller.