Henting i hjemmet

Vi er behjelpelige med å hente avdøde hjemme

og med transport videre til oppholdssted frem til seremoni.

Det må innhentes en dødsattest fra en lege før dette kan skje.

Sammen avtaler vi i hvor stor grad dere selv ønsker å være aktive i stell, nedlegging i kiste,

evt syning, båreandakt, eller annet aktuelt.