Gravsted

Alle har rett til fri gravplass i kommunen man bor. 
Et gravsted festes/leies vanligvis for 20 år med mulighet for forlengelse, 

og disse første 20 årene er gratis. Deretter påløper et årlig gebyr.
Dersom et gammelt familiegravsted benyttes,

graveres gjerne avdødes navn inn på eksisterende stein.
Skal ny grav bestilles, reserveres gjerne plass til en ektefelle/kiste/urne ekstra, som krever dobbeltgrav. Enkle graver disponerer man altså gratis de første 20 årene etter dødsfall.
Det må avklares hvem i familien som blir stående som fester/ansvarlig for gravstedet,

og så leveres bekreftelse på dette til kirkekontoret.
Ønsker om gravsted formidles til oss, og vi avklarer med Gravferdsetaten, som i etterkant regning for de avgifter som er utløst i denne forbindelse.

 

Askespredning
Det søkes Fylkesmannen om tillatelse for dette, og nøyaktig spredningssted må angis i søknaden. Dette kan skje på hav, ved fjorder med havforbindelse, i skog og fjell i rimelig avstand fra bebyggelse. Det kan ikke kreves kirkelig medvirkning ved slik gravferd (Gravferdsloven §20), men ta gjerne kontakt med lokalt menighetskontor og gjør avtaler/avklaringer.
 

Minnelunder

Området har flere fine minnelunder som også kan være aktuelt. Dette er for de tilfellene det ikke ønskes eget gravsted, kun en minneplakett på et fellesgravsted på aktuelle kirkegård, eller en anonym grav knyttet til dette fellesminnesmerket.