Gravmonument

Vi er behjelpelige med å få satt opp et gravmonument

etter de retningslinjer som gjelder på den aktuelle kirkegård.

I påvente av monument el innskripsjon utstedes et enkelt trekors med navn og datoer. 

Vi gir også mulighet for gjenbruk og nypussing av foreldede gravstener som normalt destrueres etter endt fredningstid.