Ringvirkninger

Selv om et utgangspunkt er leit, er det like fullt realiteten av og til, og da kan det gi mening å ta i bruk en aktør med de gode verdiene i behold.
Slik kan det være med et dødsfall, byråtjenester og Kirkelig Begravelsebyrå.
Bli med på følgende forklaring og eksemplifisering:
Om vi som et kirkelig begravelsesbyrå for eksempel samarbeider med Blomsterdekoratørlinja på Lier vgs eller med lokale flyktningekvinner med en liten cateringbedrift, skjer flere gode ting flere ganger. Ungdom blir motivert, elevbedrifter støttes, integrering skjer og lokalt næringsliv blir beriket.
Med sosialt bevisste og etisk forankrede aktører i næringslivet, kan positive ting skje på mange plan.  For da tar nye samarbeid form, verdier som mangfold, inkludering, toleranse, menneskelighet, bærekraft og mye mer blir konkretisert og praktisert. Kort fortalt kommer mennesker i sentrum i ett og alt, først og sist.
Oppgaven og utfordringen til Folkekirken om å til enhver tid gå inn i sin samtid og gjøre seg aktuell, lytte seg inn på behov og finne muligheter til å påvirke, er mildt sagt spennende.
Hvordan kan vi være kirke her og nå, i vårt lokalmiljø og i vår samtid?
Denne typen spørsmål finnes det nesten alltid mange svært stimulerende og mangfoldige svar på.
Nå kan og skal kanskje ikke alle menigheter starte begravelsesbyrå, og løsningen for Folkekirken er ikke bare å gå inn i næringsliv eller og drive kommersiell virksomhet, men dette kan være en arena og en måte å synliggjøre kirken og kirkens verdier på.
I tillegg til konfirmantleire, brobyggertiltak, leksehjelp, møteplasser med lav terskel og stor takhøyde og mye, mye mer som menighetene tilbyr rundt omkring, kan altså et kirkelig begravelsesbyrå være en ny måte å gjøre seg gjeldende på som kirke.
Dette selskapets eiere er overbevist om at kirkelige aktører faktisk kan utgjøre en forskjell i mange sammenhenger.  Og ved å benytte seg av kirkelige gravferdstjenester gis altså etterlatte mulighet til indirekte å bidra til verdiskaping og samskaping lokalt
Når et dødsfalll inntreffer, vet vi at ringvirkningene kan bli store. Et menneskeliv kan komme i berøring med så mange og så mye.
Slik er det også med oppstarten av Kirkelig Begravelsebyrå. -Steinen er blitt kastet, og vi er mange som har stor tro på at vi skal få se fine ringvirkninger bre seg, stadig utover, i tiden som kommer.

 

Del artikkelen på sosiale medier

Les flere innlegg