Livet Lever

Vi opplever alle sammen dessverre at døden tar mye ifra oss. Den setter endelig punktum og sluttstrek. Alt avsluttes brått el gradvis, om vi er forberedt eller ei. Umiddelbart etter dødens besøk kan vi fristes til å tenke at det eneste som er å si om den vi var glad i, er at den er død. Men all erfaring tilsier at dette heldigvis endrer seg litt med den berømmelige tiden. Jeg leste en gang en dødsannonse der avdøde hadde gitt instruks om tekst på forhånd, og der stod den og lyste så freidig; Sørg ikke sånn over at jeg er død. Vær heller glad for at jeg har levd.
Når jeg som daglig leder i et begravelsesbyrå møter sørgende familier, deles nesten alltid historien om døden og dødsfallet. -Hvordan den siste tiden har vært, sykdomsforløpet kanskje, om prosessen gikk langsomt eller raskt. Men aller mest deles historier om LIVET som er levd. -Hva som var typisk, minner, erfaringer, lærdom, hva som aldri bli glemt eller borte. Av og til er vi flere som må tørke tårer både over det såre og over det fine.
Kirkelig Gravferdshjelp valgte seg en visjon for selskapet ved oppstart som favner akkurat dette. Det var lett å enes om at Livet Lever, fint kunne oppsummere det vi ønsker å få til. Ved livets slutt ville vi være med å løfte fram unike livshistorier og alt som faktisk blir stående og lever videre selv om et liv altså er over. Samtidig ville vi forsøke å peke på livets fortsatte muligheter. Etterlatte og sørgende må på et eller annet vis fortsette. Livet drar oss med, vil ha oss med. Kanskje oppdager familiene byrået vårt er i kontakt med, at gjennom prosessen og forberedelser i samhandling med oss, er det faktisk mer å si om dem enn at de er noen som har mistet noen? - At de har kvaliteter, personlig utrustning og egenskaper de fikk ta i bruk og som ble nyttige nå?  Å få delta og bli involvert kan være gode erfaringer av at alt dette overveldende kan vi kanskje klare.
Byråets nevnte visjon avslutter slik;
Vi vil peke på livets muligheter, tillitens, troens, håpets og kjærlighetens muligheter. Selskapets tjenester skal formidle at det går an å leve videre med sorg og savn, med minnene om det som var, og med fornyet tillit til livet og livets muligheter.
Møter du de tyngste dagene sammen med et byrå som Kirkelig begravelsesbyrå, kan du være trygg på at det blir rikelig med plass altså til både lys, varme, trøst, og håp, for Livet Lever!
 

Del artikkelen på sosiale medier

Les flere innlegg