Innovasjon - et mulighetsord og et løft i en tung bransje

Begravelsesbransjen virker kanskje ikke umiddelbart som arenaen for nye og spennende prosjekter og satsninger. I møte med døden er vi inne i så sårbart terreng at det derimot virker støyende å skulle forholde seg til annet enn det tradisjonsrike, trygge og kjente. Det er forståelig, og derfor velger mange et begravelsesbyrå de kjenner til og/eller har brukt før. Det er sjelden en finner de sosiale anledningene til virkelig å snakke om eller diskutere forhold rundt ulike begravelsesbyråer, priser, praksis, muligheter og evt bekymringer en har. Det er som sagt en svært sårbart fase vi befinner oss i når dette blir aktuelt, og mye kan bli feil eller virke påtrengende da.

Men at ordninger, praksis og holdninger setter seg, uten at mange reflekterer eller kritisk korrigerer og sikrer god og sunn utvikling i en bransje, er også sårbart.

Vi er mange som har tenkt at etablert praksis i begravelsesbransjen med fordel kunne hatt godt av løft, nytenkning, endring og utvikling, eller sagt med et annet ord; innovasjon.

Dette har vært både drivkraft og inspirasjon når Kirkelig Begravelsesbyrås filosofi og særtrekk skulle meisles ut. Med selskapets verdiforankring ønsket vi å tilføre nye perspektiver på alle gravferdstjenester. Innovasjon er nettopp dette; endring av systemet, å forbedre det eksisterende og skape nye spilleregler.

Som kirkelig aktør i markedet, ønsker selskapet å vise og praktisere en mangfoldig og sosial  forretningsdrift.

-Mer interessant enn fortjeneste og overskudd, er verdiskapning.

-Mer interessant enn effektivitet, lønnsomhet og inntjening, er mangfold, menneskesyn og samskaping.

Kirkelige gravferdstjenester skal for det første være preget av innovativt samarbeid, dvs funksjonelle samarbeid på nye arenaer med nye parter.

For det andre kan en aktør som dette sikre bedre benyttelse av fagkompetansen de kirkelige yrkesgruppene representerer, og sikre en helhetlig ivaretakelse av sørgende.

Og for det tredje så selskapet behovet for økt bevissthet og korrektiv til forbruk og et kunstig høyt kostnadsnivå på tradisjonelle gravferdstjenester.

Dette selskapet ønsker å være med å skape gode ringvirkninger som handler om synliggjøring av små aktører, verdighet for sårbare arbeidstakere, samarbeid mellom utradisjonelle partnere som har gjensidig utbytte og nytte av hverandre, og at flere virksomheter stolt og bevisst har mennesket i sentrum. -Til dette arbeidet er innovasjon et mulighetenes verktøy.

Del artikkelen på sosiale medier

Les flere innlegg