En dag på jobben med livet, døden og kjærligheten

Sorg, død og begravelse hver eneste dag, er opplagt intet fyrverkeri, men at det stimulerer, gir mening og holder deg våken og skjerpet som menneske, definitivt og i massevis.
Det går nødvendigvis ikke mange timer etter et dødsfall før pårørende kontakter et begravelsesbyrå. Den døde må kanskje hentes, og kanskje relativt raskt. 
Skal det stelles, skal det kles på noe av affeksjonsverdi, skal noe symbolsk legges ned i kisten, skal familien være tilstede, vil noen bidra med noe?  - Allerede ved denne første telefonsamtalen tar vi mange avveininger sammen, og bildet av avdøde og hans eller hennes rolle i familien avtegner seg.
Så møtes vi kanskje, i et hjem el på en institusjon, og får de første historiene om livet som er levd. Det mimres, det snufses og humres, det er utveksling av tillit og respekt. Det er de små glimtene, og det er stort hver gang.
Noen avgjørelser haster litt. Blir begravelse eller kremasjon riktig, og hva med gravstedet, er alle enige eller trygge på hva den avdøde ville ønsket, hva de gjenlevende ønsker? 
Andre praktiske bestemmelser kan tas over noe lengre tid, og de kan avklares sammen med gode fagpersoner som prest, musiker og erfarne byråfolk.
Så møtes etterlatte og byrå igjen til en samtale som krever mye energi og tankevirksomhet, men som gir klarhet og ofte trygghet på at «nå er det tatt hånd om, alt sammen. Dette blir riktig for oss, dette blir kanskje til og med fint eller godt.»
Dødsannonsen tar form, kirkeprogrammet med bilder og innhold kommer på plass, oppgaver fordeles på flere; kistebæring, synging, kakebaking, ringerunder, invitasjoner, barnepass. Skal blomster og hilsninger prege avskjeden, eller skal heller en hjertesak støttes? Skal folk samles til minnesamvær el avsluttes alt ved graven? Nettverket vårt blir synlig i alt dette. Er jeg alene om alt, eller er vi flere til å bære byrdene? 
Med Kirkelig Begravelsebyrå finner du godt fotfeste til å stå støtt gjennom sorg og savn, og forhåpentligvis til også å finne retning og ny mening på lengre sikt. 
Så handler nok våre arbeidsdager mye om døden, men like fullt også om livet, og aller mest om kjærligheten og hva den er i stand til.
-Takknemlig Daglig leder
 

Del artikkelen på sosiale medier

Les flere innlegg