Billig og bra begravelse

På toppen av sorgen over og tapet av en kjær som skal gravlegges,

kan bekymringer for økonomien oppi det hele oppleves overveldende.

Hvilke muligheter har pårørende og etterlatte i denne sårbare situasjonen til selv å ta styringen på hva og hvordan de vil bruke pengene?

-Gjør så mye dere kan selv. Vårt byrå tipser om enkle løsninger i alle ledd.

-Være bevisst på hvor de store/største utgiftene kommer.

- Støtt opp om små, lokale aktører med god verdiforankring.

-Bruk den lokale kirken. Der få dere gratis tilgang til vakre seremonirom og gravsted. Lokale musikalske krefter kan berike seremonien.

Kirkelig Begravelsesbyråer et unikt, lite begravelsesbyrå med store ønsker om at nye, sosiale perspektiver må inn og påvirke og berike bransjen.

8 menigheter eier selskapet, og overskuddet av driften vil føres tilbake til lokalsamfunnene der sørgende bor. Menighetene driver mange meningsfylte tiltak som kan være gode å gjøre nytte av i tiden etter et dødsfall.

Samlet sett, gjør alt dette at begravelser sammen med Kirkelig Begravelsesbyrå både blir personlige og verdige, sosialt bevisste, og ikke minst svært rimelige!

Ta oss i bruk neste gang det er din tur til å forberede en gravferd; en ferd mot en grav.

Del artikkelen på sosiale medier

Les flere innlegg