Begravelse eller bisettelse/kremmasjon
-To ulike måter å avslutte på. 
Ritualet en velger skal uansett skje innen 10 dager etter dødsfallet. (Gravferdsloven §10 og 12)

 
Ved kremasjon må det enten fremlegges en erklæring fra avdøde

eller en bekreftelse fra den som sørger for gravferden

på at dette ikke er i strid med avdødes overbevisning.

 

Begravelse    avsluttes ved graven. Kisten bæres ut under postludiet og bæres el kjøres til graven. Der skjer jordpåkastelsen, et enkelt salmevers synges, kisten senkes og klokkeringing til slutt.
Bisettelse    avsluttes med jordpåkastelse på kisten inne. Ellers bæres kisten ut til bårebilen og kjøres til krematorium. Kirkevergen og det lokale kirkekontor tar kontakt når urnen med asken ankommer avtalt gravlund og tidspunkt for urnenedsettelsen avtales.